aygul_ucar

Name: Aygül Uçar

Current position: Prof. Dr.

Affiliation: Mersin University

Office: Department of English Language and Literature Faculty of Science and Letters, Mersin University, Çiftlikköy, 33343 Mersin – Turkey

Telephone: +90 324 361 0001 / 14655

Fax: + 90 324 361 0046

Email: aygulucar at gmail.com , aerdem at mersin.edu.tr

 

EDUCATION

2009               Ph.D in Linguistics, Ankara University, Turkey

2003               M.A in Linguistics, Mersin University, Turkey

2000               B.A in English Language and Literature (with honor)

 

THESES

Uçar, Aygül. 2009. Türkçe Eylemlerde Çokanlamlılık: Uygunluk Kuramı Çerçevesinde Bir Çözümleme [Polysemous Verbs in Turkish: An Analysis within the Frame of Optimality Theory]. Unpublished PhD Dissertation, Ankara University, Ankara. Supervisor: Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun.

Uçar, Aygül. 2003. Analysis of Some Semantic Primitives in Turkish with Special Reference to Jackendoff’s  Conceptual  Semantics. Unpublished MA Thesis, Mersin University, Mersin. Supervisor: Prof. Dr. Yeşim Aksan.

 

ACADEMIC EXPERIENCE

2021-                     Professor Dr., Department of English Language and Literature, English Linguistics  Program, Mersin University.

2015 –  2021        Associate Professor Dr., Department of English Language and Literature,  English Linguistics Program, Mersin University.

2010 – 2015        Assistant Professor Dr.,  Department of English Language and Literature, English Linguistics Program, Mersin University.

2009 – 2010    Dr. Research Assistant, Department of English Language and Literature, English Linguistics Program, Mersin University.

2004 – 2009    Research Assistant, Department of Linguistics, Ankara University.

2000 – 2004    Research Assistant, Department of English Language and Literature, English Linguistics  Program, Mersin University.

 

DISSERTATION SUPERVISION

M.A. Dissertation Supervision

Kaynarpınar, F. (2021). Approval Markers in Turkish: A Corpus-Driven Study. Mersin University, Institute of Social Sciences, Mersin.

Erköse, Y. (2014). The Posture Verb Dur- ‘Stand’ in Turkish: A Corpus-Based Cognitive Semantic Study. Mersin University, Institute of Social Sciences, Mersin.

Yalçin-Çakmak, Y. (2014). “Family” in Politically Conservative Discourse: A Corpus-Based Analysis in the Frame of Appraisal Theory. Mersin University, Institute of Social Sciences, Mersin.

Ongoing PhD Dissertation

Erköse, Y. (ongoing). Türkçedeki almak ve vermek sahiplik değiştirim eylemlerinin derlem-temelli çerçeve ağı çözümlemesi, Mersin University, Institute of Social Sciences, Mersin.

Yalçin-Çakmak, Y. (ongoing). Türkçede Özür Söz Eylemi: İncelik Kuramı Çerçevesinde Bir Tartışma, Mersin University, Institute of Social Sciences, Mersin.

 

RESEARCH INTERESTS

Semantics, lexical semantics, polysemy, linguistic (im)politeness, cognitive linguistics, corpus linguistics, linguistic humor.

 

RESEARCH PROJECTS

2013-2014: Gazete söyleminin değerlendirme kuramıyla derlem temelli incelenmesi,  Project director; funded by Mersin University, grant no: BAP-SOBE İDEB (YY) 2012-8 YL.

2013-2014: Türkçe konumlama eylemlerinin derlem temelli bilişsel anlam çözümlemesi. Project director; funded by Mersin University, grant no: BAP-SOBE İDEB (YE) 2012-8 YL.

2010 – 2011: Türkçede Konuşma Gülmecesinin İncelenmesi [An Analysis of Conversational Humor in Turkish],  Project director; funded by Mersin University, grant no: BAP-FEF İDE (AU) 2010-5A.

2009 – 2010: Türkçe Kurgusal Metinler Derlemi Oluşturma [Building a Corpus of Contemporary Turkish  Fiction], Project researcher;  funded by Mersin University, grant no: BAP-FEF İDE (SYA) 2009-3, Project  director: Prof. Dr. Yeşim Aksan.

2009 – 2010: Türkçe Süreli Yayınlar Derlemi Oluşturma [Building a corpus of Turkish newspapers], Project  researcher; funded by Mersin University, grant no: BAP-FEF İDE (MA) 2009-3,  Project director: Prof. Dr.  Mustafa Aksan.

 

HONORS AND GRANTS

2017: Mersin University, Conference Grant for the 18th International Conference on Turkish Linguistics, 24-26 February 2017, Çukurova University, Adana, Turkey.

2011: Mersin University, Conference Grant for the 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches, 11-13 July 2011, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

2011:   Mersin University, Conference Grant for the 25th National Linguistics Conference, 5-7 May 2011, Çukurova University, Adana, Turkey.

2007:   Ankara University, Conference Grant for the 13th International Conference on Turkish Linguistics, 16-20 August 2006, Uppsala University, Uppsala, Sweden.

2003:   Turkish Academy of Sciences, Conference Grant for the 8th International Cognitive Linguistic Conference, 20-25 July 2003, University of La Rioja, Logroño, La Rioja, Spain.

2003:   University of La Rioja, Conference Grant for the 8th International Cognitive Linguistics Conference, 20-25 July 2003, University of La Rioja, Logroño, La Rioja, Spain.

2003:   Mersin University, Conference Grant for the 17th National Linguistics Conference, 22-23 May 2003, Anadolu University, Eskişehir, Turkey.

2000:  1st rank graduation, Department of English Language and Literature, Mersin University

2000: 3rd rank graduation, Faculty of Science and Letters, Mersin University

 

TEACHING EXPERIENCE

1. Graduate Courses 

DB 529 Current Approaches in Semantics and Pragmatics (Master) (Fall)

DB 519 Morphology (Master) (Fall)

DB 515  Linguistics I (Master) (Fall)

DB 520  Linguistics II (Master) (Spring)

DB 530 Seminar in Linguistics (Master) (Spring)

IDB 604 Lexical Semantics (PhD) (Spring)

 

2. Undergraduate Courses 

IDB 217 Introduction to Linguistics I (Fall)

IDB 218 Introduction to Linguistics II (Spring)

IDB 225 Morphology I (Fall)

IDB 226 Morphology II (Spring)

IDB 315 Semantics I (Fall)

IDB 316 Semantics II (Spring)

IDB 411 Graduation Study I  (Fall)

IDB 412 Graduation Study II (Spring)

IDB 428 Lexical Semantics (Spring)

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES

since 2009 –  Editor – Mersin University Journal of Linguistics and Literature

 

CONFERENCE ORGANIZING

2019: The 33rd National Linguistics Conference, 9-10 May 2019, Mersin University, Mersin (member of the organizing committee)

2012:   The 5th International Turkish Language Teaching Conference, 5-6 July 2012, Mersin University, Mersin, Turkey (member of the organizing committee).

2007:   The 1st Mediterranean Graduate Students Meeting in Linguistics, 25-26 October 2007, Mersin University, Turkey (member of the organizing committee)

2007:   The 21st National Linguistics Conference, 10-11 May 2007, Mersin University, Mersin, Turkey (member of the organizing committee)

2004:   The 18th National Linguistics Conference, 20-21 May 2004, Ankara University, Ankara, Turkey (assistant of the organizing committee)

 

MEMBERSHIPS 

since 2013 –       Dilbilim Derneği / Linguistics Association 

since 2013 –       Derlem Araştırmaları Merkezi Derneği / Center for Corpus Studies

 

RESEARCH ACTIVITIES

1. Refereed Journal Articles

Articles in Indexed Journals 

Uçar, A. (2018). Türkçede Kahkaha: Derlem Görünümleri ve Örüntüleri Üzerine Bir Ön Çalışma [Laughter in Turkish: A Preliminary Study on Corpus Occurences and Patterns]. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 15 (2), 45-62. (indexed in MLA International Bibliography; EBSCO) PDF

Uçar, A. (2014). Gülmece ve Gülme Kaynağı Olarak Sözcük Oyunları [Puns as Sources for Humor and Laughter]. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 11 (1), 17-43. (indexed in MLA International Bibliography; EBSCO) PDF 

Uçar, A. (2014). Özel Amaçlı Derlemi Çevriyazmak: Bir Çevriyazı Modeli [Transcribing Special Purpose Corpus: A Transcription Model]. Dilbilim Araştırmaları 2014 (1), 1-30. (indexed in TÜBİTAK – ULAKBİM SBVT ; Linguistic Bibliography; MLA) PDF 

Uçar, A. & Koca, C. (2011). Gülme Düzleminde Komedi Dükkanı ile Ortaoyunu Arasındaki Bağ ve Dilsel Komik (Söz Komiği) Açısından Bir Karşılaştırma [The Relationship Between Komedi Dükkanı ‘Comedy Shop’ and the Ortaoyunu in the Level of Laughter and a Comparison in the Sense of Linguistic Humor (Verbal Humor)]. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 8 (2), 39-63. (indexed in MLA International Bibliography; EBSCO)  PDF

Uçar, A. (2010). Light Verb Constructions in Turkish Dictionaries: Are They Sub-meanings of Polysemous Verbs? Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 7 (1), 1-17. (indexed in MLA International Bibliography; EBSCO) PDF

Uçar, A. (2006). Türkçe Devinim Eylemlerinde Tarz Anlatımı [The Manner Expressions in Turkish Motion Verbs]. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 3 (2), 61-77.(indexed in MLA International Bibliography; EBSCO)  PDF

Uçar, A. (2005). Söylem Belirleyicisi Olarak İşte’nin Ezgi Örüntüleri [The Intonation Patterns of “İŞTE” as a Discourse Marker].Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 2 (1), 35-50. (indexed in MLA International Bibliography; EBSCO) PDF

Uçar, A. (2005). Conceptual Structures of the Motion Verb çek- “pull” in Turkish and Its Counterparts in English. Dilbilim Araştırmaları 2005, 13-32. (indexed in TÜBİTAK – ULAKBİM SBVT ; Linguistic Bibliography; MLA) PDF

 

2. Chapter in a Book

Erköse, Y. & Uçar, A. (2020). Sözcük Tanımlama ve Çokanlamlılık. In A. Uçar, P. İbe Akcan & F. Çetintaş Yıldırım (Eds.), Dilbilimde Güncel Tartışmalar 2020, (pp. 161-169). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.

Uçar, A. (2018). Gülümseme, tebessüm ve gülücük: Örüntüler ve derlem görünümleri. In Y. Aksan & M. Aksan (Eds.), Türkçede Yapı ve İşlev: Şükriye Ruhi Armağanı, (pp. 61-48). Ankara: BilgeSu.

Uçar, A. (2017). Sözlükbilimsel olarak çokanlamlı eylemlerin gösterim sorunları: Derlem-temelli bir sözlük sunum önerisi. In S. N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım & E. Yarar (Eds.),  45. Yıl Yazıları, (pp. 341-359). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. PDF

Uçar, A. & Yıldız, İ. (2015). Humor and impoliteness in Turkish: A corpus-based analysis of the television show Komedi Dükkânı ‘Comedy Shop’. In Ş. Ruhi & Y. Aksan (Eds.), Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures. (pp. 40-81) Cambridge Scholars Publishing.

Kurtoğlu, Ö. & Uçar, A. (2012). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığının Derlem Temelli İncelenmesi. In E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan & Y. Koçmar (eds.) Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar, (pp. 93-102). Ankara: Pegem Akademi.  PDF

Aksan, Y. & Uçar, A. (2012). Türkçe Sözvarlığının Öğretiminde Derlem Kullanımı: Türkçe Ulusal Derlemi Örneği. In M. Aksan & Y. Aksan (eds.) Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, (pp. 103-112). Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.  PDF

Kurtoğlu, Ö. & Uçar, A. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitapları Derleminde Sözvarlığı Görünümleri [Aspects of Vocabulary in Turkish Language Course Book Corpus]. In V. D. Günay, Ö. Fidan, B. Çetin & F. Yıldız  (eds.) Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, (pp. 408-420). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.  PDF

 

3. Papers in Conference Proceedings

International Conference Proceedings

Uçar, A. & Gül, D. (2020). Prosody, Impoliteness and Humor: A Sample Analysis in Turkish. In H. Sofu, C. Can, A.D. Abik, M. Özezen Yüceol and A. Kilimci (Eds.)Turkish Linguistics Across Boundaries: The Adana Meeting, Çukurova University, Adana, Turkey, (pp.295-307), Göttingen: Harrasowitz Verlag. 

Uçar, A. (2016). Can meanings compete with each other? A proposal for the lexical entries of the polysemous verb çek- ‘to pull’ in Türkçe Sözlük. In Éva Á. Csató, Birsel Karakoç & Astrid Menz (Eds.) The Uppsala Meeting: Proceedings of the 13th International Turkish Linguistics Conference, 6-20 August 2006, Uppsala University, Uppsala, Sweden, (pp. 255-262). Wiesbaden: Harrasowitz.

Uçar, A. (2012). Towards an OT Model of Sense Choice: The Case of Polysemous gir- ‘enter’ in Turkish. In E. Kincses-Nagy & M. Biacsi (Eds.) The Szeged Conference: Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (527-537). University of Szeged: Szeged.  PDF

Uçar, A. & Kurtoğlu, Ö. (2012). A Corpus-based Account of Polysemy in Turkish: The Case of the Verb ver- ‘give’. In E. Kincses-Nagy & M. Biacsi (Eds.) The Szeged Conference: Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (539-551). University of Szeged: Szeged.  PDF

Uçar, A. (2009). Anlambilimsel Bağlantılılık: Türkçe Eylemlerde Çokanlamlılık ve Eşadlılık Ayrımı [Semantic Relatedness: The Distinction Between Polysemy and Homonymy in Turkish Verbs]. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever and D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, 6-8 August 2008, (207 – 216). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.  PDF

National Conference Proceedings

Yalçin, Y. & Uçar, A. (2014). Muhafazakarlık Söyleminde Aile: Değerlendirme Kuramıyla Derlem temelli Bir İnceleme. S. N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım, E. Yarar & E. Yağlı (Haz.) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 2-4 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, (ss. 339-350). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Erköse, Y. & Uçar, A. (2014). Türkçedeki dur- Konumlama Eyleminin Derlem Temelli Bilişsel Anlam Çözümlemesi. S. N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım, E. Yarar & E. Yağlı (Haz.) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 2-4 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, (ss. 351-358). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Uçar, A., Kurtoğlu, Ö. & Yıldız, İ. (2011).  Belirsizlikler Üzerine Derlem Temelli Bağlam-İçi Gözlemler, Hatice Çubukçu ve diğ. (Haz.), 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 5-7 Mayıs 2011, (227-236). Adana: Çukurova Üniversitesi. PDF

Uçar, A. (2011). Çokanlamlı Eylemler Sözlükçede Nasıl Görünür? Uygunluk Kuramı Çerçevesinde Bir İnceleme, Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 17-18 Mayıs 2010 Ankara, (289-300). Ankara: ODTÜ Basım İşliği.  PDF

Uçar, A. & Kurtoğlu, Ö. (2011). Eylemde Çokanlamlılık: Sözlük Verisinin Derlem Temelli Görünümleri, Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 17-18 Mayıs 2010 Ankara, (398-410). Ankara: ODTÜ Basım İşliği.  PDF

Uçar, A. (2008). Eylemde Çokanlamlılık ve Sözlük Girdisi Olarak Katkısız Eylemler [Polysemy and Light Verbs as Dictionary Entries]. In Y. Aksan & M. Aksan (Eds.),XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri 10-11 May 2007 (pp.137-145). Ankara: Şafak Matbaası.  PDF

Uçar, A. (2004). Türkçede İyelik Uzamdışı Anlambilim Alanı [The Possessional Nonspatial Semantic Fields in Turkish]. In İ. Ergenç, S. İşsever, S. Gökmen & Ö. Aydın (Eds.) Dilbilim İncelemeleri (241–252). Ankara: Doğan Publications.  PDF

 

4. Refereed Conference Presentations

Uçar, A. (2017). Derlem-temelli bir kahkaha incelemesi. DAM III Çalıştayı: Türkçede Biçim ve İşlev. 02-03 November 2017, Mersin University, Mersin, Turkey.

Uçar, A. & Gül, D. (2017). Prosody, impoliteness and humor: A sample analysis in Turkish. Paper presented at the 8th International Conference on Turkish Linguistics, 24-26 February, 2017. Çukurova University, Adana, Turkey.

Uçar, A. & Yıldız, İ. (2011). A Corpus-based Account of Humor and Impoliteness in Turkish: The Turkish Television Show Komedi Dükkânı ‘Comedy Shop’. The 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches, 11-13 July 2011, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Uçar, A. (2007). Light verb constructions in Turkish dictionaries: Are they sub-meanings of polysemous verbs? The 1st Mediterranean Graduate Students Meeting in Linguistics, 25-26 October 2007, Mersin University, Mersin.

Uçar, A. (2006). Türkçe Sözlükte Çokanlamlı Eylemler Üzerine Gözlemler. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 May 2006, Maltepe University, Istanbul, Turkey.

Uçar, A. (2003). Conceptual Structures of the Motion Verb çek- ‘pull’ in Turkish and Its Counterparts in English. The 8th International Cognitive Linguistics Conference,20-25 July 2003, University of La Rioja, Logroño, La Rioja, Spain.

Uçar, A. (2003). Türkçe devinim eylemlerinde tarz anlatımı. 17. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 22-23 May 2003, Anadolu Universitesi, Eskişehir.

 

5. Editor of Book

Uçar, A., İbe Akcan, P. & Çetintaş Yıldırım, F. (Eds.) (2020). Dilbilimde Güncel Tartışmalar 2020. Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.

 

6. Editor of Proceedings

Aksan, M. & Uçar, A. (2012). 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri, 5-6 Temmuz 2012, Mersin Üniversitesi, Mersin [Proceedings of the 5th International Turkish Language Teaching Conference, 5-6 July 2012, Mersin University, Mersin]. Ankara: Şafak Publications.

 

7. Refereeing

Journals

Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2016, 2020)

Dil Dergisi (2020)

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (2020, 2021)

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2020)

Journal of Humanity and Society (2019)

Hacettepe University Journal of Education (2018)

Mersin University Journal of Linguistics and Literature (2013, 2016, 2017)

Dilbilim Dergisi (2017)

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017)

Conferences

The 33rd National Linguistics Conference, 9-10 Mayıs 2019, Mersin University, Mersin.

The 32nd National Linguistics Conference, 3-4 Mayıs 2018, Dokuz Eylül University, İzmir.

The 12th Linguistics Student Conference, 16-17 April, 2018, METU, Ankara.

The 31st National Linguistics Conference, 12-13 May, 2017, Anadolu University, Eskişehir.

The 11th Linguistics Student Conference, 20-21 April, 2017, Mersin University, Mersin.

The 30th National Linguistics Conference, 13-14 May 2016, Ankara University, Ankara.

The 27th National Linguistics Conference, 2-4 May 2013, Hacettepe University, Kemer, Antalya.

The 5th International Turkish Language Teaching Conference, 5-6 July 2012, Mersin University, Mersin.

 

7. Summer Schools

2009:   Linguistics Institute: Linguistic Structure and Language Ecologies. 6 July-13 August 2009. University of California, Berkeley, USA.

 

8. Significant Professional Development Activities

2019: Derlem Dilbilim ve Sözcük Anlambilim: Doğan Aksan Anısına Çalıştay. Derlem Araştırmaları Merkezi, 7Kasım 2019, Toros Üniversitesi, Mersin.

2018:  Derlem Dilbilim ve Kavramsal Metafor Çalışmaları: Doğan Aksan ve Şükriye Ruhi Anısına Çalıştay. Derlem Araştırmaları Merkezi, 23 Kasım 2018, Mersin Üniversitesi, Mersin.

2017:    11. Dilbilim Öğrenci Konferansı. 20-21 Nisan 2017. Mersin Üniversitesi, Mersin.

2016:   Derlem Dilbilim ve Edimbilim: Prof. Dr. Şükriye Ruhi’nin Anısına Çalıştay, Derlem Araştırmaları Merkezi, 6 Mayıs 2016, Mersin Üniversitesi, Mersin.

2015:  Corpus-Based Word Frequency: Methods and Applications, Workshop, Mersin University, Mersin.

2012:   The 16th International Conference on Turkish Linguistics. 18-21 September 2012. Middle East Technical University, Ankara.

2011:   Doğan Aksan Çalıştayı. 3 Ekim 2011, Ankara Üniversitesi, Ankara.

2009:   International Conference on Role and Reference Grammar. 7 August-9 August 2009. University of California, Berkeley, USA.

2009:   Frames and Constructions: A Conference in Honor of Charles J. Fillmore. 31 July-2 August 2009. University of California, Berkeley, USA.

2009:   Association for Linguistic Typology (ALT 8). 23-26 July 2009. University of California, Berkeley, USA.

2009:   The 33rd Stanford Child Language Research Forum: Experience and Variation in Learning a First Language (CLRF 33) 10-12 July 2009. University of California, Berkeley, USA.

2009:   The 2nd Mediterranean Graduate Students’ Meeting in Linguistics, 12-13 March 2009, Mersin University, Mersin, Turkey.

2007:   The Weekly Seminars of Ankara Linguistics Circle, Fall 2007, Ankara University, Ankara, Turkey.

2005:   The 3rd Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, 20-21 October 2005, Çukurova University, Adana, Turkey.

2005:   19. Ulusal Dilbilim Kurultayı , 20-21 Mayıs 2005, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

2004:   The 2nd Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, 24-25 September 2004, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

2004:   The 14th International Conference on Korean Linguistics, 12-16 July 2004, Ankara University, Antalya, Turkey.

2004:   Cognitive Science Colloquium, 8-15 March 2004, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

2002:   The 11th International Conference on Turkish Linguistics, 7-9 August 2002, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, TRNC.

2002:   16. Ulusal Dilbilim Kurultayı , 23-24 Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2001:   15. Ulusal Dilbilim Kurultay, 24-25 Mayıs 2001, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul.