Curriculum Vitae

 1. Contact information:

 Telephone: 0324 361 00 01 (4651)

E-mail: pinaribe@mersin.edu.tr

pinaribe@gmail.com

Address: Mersin University

Faculty of Science and Letters

English Language and Literature Department

Çiflikköy/MERSİN

 

2. Education:

Degree

Field

University

Year

Graduate English Language and Literature Mersin University

1996-2001

Master’s English Linguistics Mersin University

2001-2004

Doctoral Linguistics Ankara University

2004-2010

 

3. Academic Positions:

Title

Place

Year

Research Assistant Mersin UniversityEnglish Language and Literature Department 2001-2004
Research Assistant Ankara UniversityLinguistics Department 2004-2010
Lecturer Doctor Mersin UniversityEnglish Language and Literature Department 2010- …

 

4. Theses:

4.1.      İbe, P. 2004. Psych verbs in Turkish: A structural and semantic analysis. Unpublished MA Thesis. Mersin University, Mersin.

4.2.      İbe Akcan, P. 2010. Konu rolleri: Türkçe eylem veritabanı temelinde bir anlambilimsel konu rolleri modeli önerisi. Unpublished PhD Thesis, Ankara University, Ankara.

5. Publications

5. 1. Published articles

5.1.1. Ibe, P. 2004. Türkçede ruh durumu eylemleri için bir sınıflandırma önerisi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 1, 35-45.

5.1.2.   İbe, P. 2005. Edinim sürecinde görünüş: İlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi kitaplarındaki eylemler, durum türleri ve görünüş etkileşimi. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi 130, 7-17.

5.1.3.   İbe Akcan, P. 2008. Türkçede duygu durumu eylemlerinin kılınış özellikleri. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi 140, 19-31.

5.1.4.   İbe Akcan, P. 2008. Bir söylem öğesi olarak şimdinin ezgi görünümleri. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 5/2, 119-135.

5.1.5. İbe Akcan, P. 2010. Compound psych constructions in Turkish. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 7/2(in print).

 

5.2. Presented individual and co-authored papers (international)

5.2.1.   Aksan, M. ve İbe, P. 2004. On some semantic properties of psych predicates in Turkish. 12th International Conference on Turkish Linguistics. Dokuz Eylül University, İzmir.

5.2.2. İbe, P. 2004. The psychological domain as a field of linguistic study.  1st Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching. METU, Ankara.

5.2.3. İbe Akcan, P. 2008. The agent as a metaconcept in Turkish. 14th International Conference on Turkish Linguistics. Ankara University, Antalya, Side.

5.2.4. İbe Akcan, P. 2009. Action, agency and agents in Turkish. 14th Mediterranean Graduate Students Meeting in Linguistics. Mersin University, Mersin.

 

5.3. Presented individual papers (national)

5.3.1. İbe, P. 2004. Türkçe’de ruh durumu eylemlerinin biçim ve yapı görünümleri. 18th Turkish Linguistics Conference. Ankara.

5.3.2. İbe Akcan, P. 2009. Bir tür Kılıcı olarak Araç ve Türkçedeki görünümleri. 23th Turkish Linguistics Conference. Doğu Akdeniz University, Kıbrıs.

5.3.3. İbe Akcan, P. 2010. Türkçe sözlükte eylem sunumu. 25th Turkish Linguistics Conference. Çukurova University, Adana.

6. Given and Current Courses (Undergraduate)

Basic Concepts of Language I / II

Pragmatics I

Sociolinguistics II

Semiotics I

Academic Study Skills I / II

Research Techniques I / II

Applied Linguistics I / II

 

7. Research Interests in Linguistics

Verb semantics

Lexicology/ Lexicography

Cognitive linguistics