Curriculum Vitae

Bachelor’s Degree: English Language and Literature/ Mersin University/ 2001

Master’s Degree: Linguistics/ Mersin University/ 2004

Doctoral Degree: Linguistics/ Ankara University/ 2010

 

Attended Congresses

23 – 24 May 2002: 16th National Linguistics Congress, Hacettepe University, Ankara

07 – 09 August 2002: 11. International Turkish Linguistics Congress, East Mediterranean University, Gazi Magosa, K.K.T.C.

22 – 23 May 2003: 17. National Linguistics Congress, Anadolu University, Eskişehir

 

Papers Presented In International Scientific Congresses

24-25 September 2004: Juncture Types and Operator projections in Turkish Temporal Converb Clauses, 2nd PostgraduateConference on Linguistics and Language Teaching, Middle East Technical University, Ankara

07-09 September 2011: İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarında Tümce Bağdaşıklığını Belirginleştirme Yapıları Olarak Ulaç Eklerinin Öğretimi, 4th Internetional Congress of Turkish Language Learning and Teaching, Sakarya University, Sakarya

 

Papers Presented In International Scientific Congresses and Published in Proceedings

11-13 August 2004: The Adverbial Complementizer –ken and Its Interaction with Tense, Aspect, Modality Markers, 12th International Turkish Linguistics Conference, Dokuz Eylül University, İzmir

1-3 July 2011: İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarında Tümce Bağdaşıklığını Belirginleştirme Yapıları Olarak Ulaç Eklerinin Öğretimi, 4th International Turkish Language Teaching Congress, Sakarya University, Sakarya

 

 

Papers Published in National Refereed Journals

Henüz ve Daha Belirteçlerinin Kimi Anlam Özellikleri. Mersin University, Dil ve Edebiyat Dergisi 1:1

Türkçede Zaman Anlatan Ulaçların Görünüş Özellikleri. Mersin University, Dil ve Edebiyat Dergisi 2:1

Türkçede Zaman-Tarz-Neden-Sonuç İlişkilerinin Ulaç Ekleriyle Belirginleştirilmesi: Sıklık Yüzdeleri ve Uzman Uyumlarına Dayalı Anket Sonuçları. TÖMER Dil Dergisi 146

Zamansal İçerme İlişkilerini Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Belirteç Tümceciklerinin ve Temel Tümcenin Eylem Kılınışları ile Olan Etkileşimleri. Dilbilim Araştırmaları 2011:II

 

Papers Presented In National Scientific Congresses

5-7 May 2011: Neden İlişkileri Aktaran Ulaç Ekli Belirteç Tümceciklerinde Öznesellik Görünümleri. 25th Ulusal Dilbilim Kurultayı, Çukurova University, Adana

 

Papers Presented In National Scientific Congresses and Published in Proceedings

20-21 May 2004: Türkçede Zaman Anlatan Ulaç Yantümceleri arasındaki Anlam Örtüşmeleri. 18th Intercollegiate Linguistics Congress, Ankara University, Ankara

12-13 May 2006: Türkçede Zaman Anlatan Belirteç Yantümcelerinde Birleşme Türleri ve İşlemci Yansımaları. 20th Ulusal Dilbilim Kurultayı, Maltepe University, İstanbul