Curriculum Vitae

Özlem KURTOĞLU

Instructor

 

 

Office:  Department of English Language and Literature

    Faculty of Science and Letters, Mersin University

    Çiftlikköy, 33343 Mersin – Turkey

Telephone:     +90 324 361 0001 / (extension) 4653

Fax:                + 90 324 361 0046

Email:            ozlemkurtoglu@mersin.edu.tr

 

Education

2006                M.A in English Language Education, Çukurova University, Turkey

2003                B.A in Linguistics, Mersin University, Turkey

 

Theses

Kurtoğlu. Ö. 2006. A Study on the Passivisation Errors of Turkish Learners of English as a Foreign Language. Çukurova University, Mersin.

 

Academic positions

2005 –             Instructor, Department of English Language and Literature, English Linguistics Program, Mersin University.

 

Research Interests

Corpus linguistics, Critical Discourse Analysis, Teaching English as a Foreign Language

 

Courses Taught

Grammar, Speaking, Writing

 

Research Activities

 

1. Refereed Journal Articles

Kurtoğlu, Özlem (2010). (Over) Passivization errors of Turkish learners of English as a foreign language. Mersin University Journal of Linguistics and Literature, 7 (1), 1-17.

 

2. Chapter in a Book

Kurtoğlu, Özlem & Aygül Uçar (2011). İTDK Derleminde Sözvarlığı Görünümleri [Aspects of Vocabulary in Turkish Language Course Book Corpus]. In V. Doğan Günay et al. (eds.) Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, 408-420. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Kurtoğlu, Özlem (2011). Türkçe Ders Kitaplarındaki Hakim Değerlerin Degerlendirilmesi: Derlem Temelli Bir Çalısma. In Leyla Uzun & Ümit Bozkurt (eds.) Türkçenin Eğitimi Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar, 359-377. Essen: Die Blaue Eule.

 

3. Papers in Conference Proceedings

Uçar, Aygül & Özlem Kurtoğlu (2011). Eylemde Çokanlamlılık: Sözlük Verisinin Derlem Temelli Görünümleri, 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 17-18 Mayıs 2010. Ankara, Bildiri Kitabı, 398-410.

 

4. Refereed Conference Presentations

Kurtoğlu, Özlem & Aygül Uçar (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Adların ve Adılların Derlem Temelli İncelenmesi. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 8-9 September 2011, Sakarya University, Sakarya.

Uçar, Aygül, Özlem Kurtoğlu & İpek Yıldız (2011).  Belirsizlikler Üzerine Derlem Temelli Bağlam-içi Gözlemler, 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 5-7 Mayıs 2011, Çukurova University, Adana.

Kurtoğlu, Özlem (2007, October). Passivization Errors: The Case of Turkish Learners of English as a Foreign Language Paper presented at The 1st  Mediterranean Graduate Students Meeting in Linguistics, 25-26 October 2007, Mersin University, Mersin, Turkey.

 

5. Forthcoming Papers

Uçar, Aygül and Özlem Kurtoğlu (in press). A Corpus-based Account of Polysemy in Turkish: The Case of the Verb ver- ‘give’. The 15th International Conference on Turkish Linguistics, 20-22 August 2010, University of Szeged, Szeged, Hungary.