• Research project funded by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)

2008-2011: Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma Projesi [Building a national corpus of Turkish Project]; Project director: Prof. Dr. Yeşim Aksan ( grant no:108K242)

  • Research projects funded by Mersin University Scientific Research Project Unit

2009-2010 : Türkçe Süreli Yayınlar Derlemi Oluşturma [Building a corpus of Turkish newspapers], Project director: Prof. Dr. Mustafa Aksan  (grant no: BAP-FEF İDEB (MA) 2009-3)

2009-2010 : Türkçe Kurgusal Metinler Derlemi Oluşturma [Building a corpus of Contemporary Turkish fiction], Project director: Prof. Dr. Yeşim Aksan (grant no:BAP-FEF İDEB (SYA) 2009-3)

2010-2011 : Türkçe Bilgilendirici Metinler Derlemi Oluşturma [Building a corpus of informative Turkish texts], Project director: Prof. Dr. Yeşim Aksan (grant no: BAP-FEF İDEB (SYA) 2010-3)

2010- : Türkçede Derlem Temelli Sözcük Sıklığı Listeleri Oluşturma [ A Corpus-based word frequency lists of Turkish] Project director: Prof. Dr. Mustafa Aksan  (grant no: BAP-FEF İDE (MŞA) 2010-5A)

2010-: Türkçede Konuşma Gülmecesinin İncelenmesi [ An Anlysis of conversational humour in Turkish] Project director: Yrd. Doç. Dr. Aygül Uçar (grant no: BAP-FEF İDE (AU) 2010-5A