Doktora tezinin amacı, öğrencilerin belirli bir alanda özgün, bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma tasarlamasını ve gerçekleştirmesini; belirli bir zaman dilimi içerisinde çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde sunmasını ve yayınlamasını sağlamaktır. Doktora tez çalışması, öğrencinin tezini tamamlaması için gereken tüm süreçlerin yerine getirilmesini içerir. Bir akademisyenin danışmanlığında, öğrencilerin ilgili literatürü takibi ve araştırmalarını tamamlamaları için gerekli yönlendirmeler yapılır.