Bilimsel araştırma yöntem ve yaklaşımlarının temel kavramlarını sunarak dilbilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarında nicel ve derlem kullanan araştırma yöntemleri ve ayrıca nitel araştırma yöntemlerini örnek dilbilim çalışmalarını kullanarak tanıtmak; kullanılan yöntemlerin dilbilim alanlarına katkısını, uygunluğunu ve başka yöntemlerle etkileşimini tartışmak bu dersin temel amaçlardır.