Bu dersin amacı, öğrencilerin, insan dilinin bildirişim seslerini ve türlerini ayrıştırması, seslerin ayırıcı özelliklerini ve sesdizimi ilkeleriyle temel sınırlamalarını ayrıştırmasını, Türkçenin genel sesyapısını ve sesdizimi özelliklerini değerlendirmesini sağlamaktır. Derste sesler ve seslerin temel özellikleri, dillere özgü sesdizimsel yapılar ve kısıtlamalar, sesdizimi kuralları ve kuralların gerçekleşme süreçleri konuları ele alınmaktadır.