Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel ilgi alanlarına göre mikro ve makro dilbilimdeki son gelişmeleri ve bunların Türkçdeki uygulamlarını sunmaktır. Biçimbilim-sözdizimi-anlambilim arayüzü; bilişsel kullanımbilim; kibarlık kuramı; bilgisayar uygulamaları ve dilbilim konuları dersin kapsamı içinde ele alınır.