Bu dersin amaçları öğrencilere Uygulamalı Dilbilim alanındaki kuramsal konularda geniş kapsamlı bilgi sunmak; öğrencilerin çeşitli mesleki ortamlardaki deneysel Uygulamalı Dilbilim çalışmalarını değerlendirmelerini ve öğrencilerin farklı kültürel ortamlarda deneysel Uygulamalı Dilbilim araştırması yapmasını sağlamaktır. Bu derste dilbilimdeki farklı kuramlar ve uygulamalar, uygulamalı dilbilimdeki araştırma yöntemleri, dil öğretim yöntemleri ve bilgisayar destekli dil öğrenme incelenmektedir.