Bu dersin amacı, öğrencinin dillerde gözlemlenen geçişlilik türlerini tanımasını, türlere özgü dilbilgisel yapıları ayrıştırmasını, türlere özgü temel anlambilimsel ve sözdizimsel kısıtlamaları betimlemesi ve Türkçedeki görünümleri değerlendirmesini sağlamaktır. Bu derste, geçişlilik yapıları, yapılarda gözlemlenen üye artırma ve eksiltme süreçleri, dilbilgisel işlemleri düzenleyen temel anlambilimsel ve sözdizimsel kısıtlamalar tartışılmaktadır.