Bu dersin amacı, dil derlemi tasarlama, işleme ve dilbilim araştırmalarında kullanmada derlem dilbilim yöntemini kapsamalı bir şekilde sunmaktır. Bu derste, derlem dilbilim alanı ve yöntemi; dil derlemi tasarlama ve oluşturma; derlem üzerinde nitel ve nicel çözümleme yapma yöntemleri; dilbilim araştırmalarında ve dil eğitiminde derlem kullanımı tartışılmaktadır.