Bu derste Uygulamalı Dilbilimin yeni ve önemli alt alanlarından biri olan Bilişsel Dilbilim Kuramının genel çerçevesi ve ilkeleri ile Evrensel Dilbilgisi Kuramından ayrışan yönleri incelenerek, kuramın farklı dilbilgisel yapılar üzerinden işlerliği tartışılmaktadır. Bu amaçla, dil-biliş arasındaki ilişki, bu ilişkiyi tanıtlayan dilbilgisel olgular ve Bilişsel Dilbilgisi Kuramı çerçevesinde, sözlükbilim, üye yapısı, dil öğretimi ve bilgisayarlı dilbilim çalışmaları incelenmektedir.