Theories of Aspect

Dilbilgisel ve sözcüksel görünüş olgusunu çağdaş anlambilim ve kullanımbilim yaklaşımları çerçevesinde tartışmak ve Türkçedeki görünümlerini betimlemek dersin amacıdır. Bu derste dil evrenselleri temelinde betimlemeli bir yaklaşım olan iki bileşenli görünüş yaklaşımı; durum türlerinin dilsel gerçekleşmeleri; bakış açısı görünüşü ve zamansal konumlama ve biçimsel çözümlemesi; belirteçler ve görünüş betimlemesi; Türkçenin görüş dizgesi konuları üzerinde durulur.