Bu dersin amacı, öğrencinin sözdizimi kuramının gelişimini, gelişim sürecindeki değişik dönem modellerinin temel özelliklerini, kuramsal tartışmaları ve tartışmalara temel olan sözdizimsel yapıları, evrensel dilbilgisinin kavram ve yöntemi ile değerlendirebilmesini sağlamaktır. Bu derste, sözdizimi kuramının geçirdiği aşamalar, bu aşamalarda ortaya çıkan temel kuramsal tartışmalar, kuramın son dönemi ve temel inceleme konuları ele alınır.