Bu dersin amacı, evrensel dilbilgisi kuramı çerçevesinde temel öbek yapı kuruluşları ve öbek iç yapısı öğeleri ve dizilimleri; sözlükçe ve tümce etkileşimi; sözlüksel ve işlevsel ulamlarla tümce yapısı düzenleyici ilkelerin edinimidir. Bu amaçla sözcük yapısı tümce yapısı bağlantısı, öbek yapı türleri ve öbek iç yapısıyla temel tümce yapıları üzerinde durulur.

 

Language Files Chapter 5