Bu dersin amacı, bilişsel dilbilim yaklaşım, yöntem ve kuramlarını kullanarak doğal dil verisi üzerinde biçimsel ya da anlamsal sınıflama ve çözümleme yapabilmektir. Derste, bilişsel dilbilimin temel varsayımları, evrenselleri, dil bilgisi ve edinimdeki yeri; bilişsel anlambilim ve kavramsal yapılar, Kavramsal Metafor Kuramı; dilbilgisine bilişsel yaklaşımlar ve dilbilgisinin kavramsal temelleri konuları tartışılmaktadır.