Bu derste, programın 1. döneminde oluşturulan kuramsal altyapı çerçevesinde öğrencilerin dilbilim bilgilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmelerine olanak sağlayan bir proje yürütmeleri sağlanarak, uygulamalı dilbilimin önemli alt alanları olan çeviri, sözlükbilim, dil öğretimi, klinik dilbilim ve adli dilbilim alanlarındaki çalışmalar incelenmektedir.