Bu dersin amacı öğrencilerin, disiplinlerarası çalışmalarda ve bu dersin ikinci döneminde yürütecekleri örnek uygulama çalışmasında dilbilim bilgilerini kullanabilmeleri için gereken kuramsal altyapıyı oluşturmak ve öğrencileri uygulamalı dilbilimin alt alanlarıyla kuramsal düzeyde tanıştırmaktır. Bu amaçla dilbilim ve uygulamalı dilbilimin karşılıklı konumları, uygulamalı dilbilimin alt alanları ve çalışma yöntemleri alanyazından seçilmiş metinler çerçevesinde tartışılmaktadır.