Bu dersin amacı, sözcük kavramı, sözcük içyapısı ve kurucu öğeleri, biçimbirimler ve türleri ile sözcük içerisindeki işlevlerini, sözcük yapısındaki konumları ve dizim özelliklerini sunmaktır. Ders konuları biçimbilimi kavramlarının sözcük yapısı çözümlemede eleştirel biçimde uygulama ve farklı dil verisi üzerinde inceleme yapmayı içerir.