Derste, alan çalışması yapılabilmesi için hedef dili çalışacak olan öğrencilerle, sesbilimsel, biçimsözdizimsel ve metinsel boyutta veri toplama gibi alan çalışması yöntemlerini ayrıntılı olarak gözden geçirmek temel hedeftir.  Yöntemler doğrultusunda, belirlenen hedef dilde veri toplama ve veriyi çözümleme üzerine öğrenciler küçük boyutta bir araştırma projesi yürütmektedir.