Dersin amacı, öğrencilerin söylem çözümlemesi alanında geliştirilmiş yaklaşımları ve bu yaklaşımların sunduğu yöntemleri kullanarak, farklı söylem ve metin türlerini incelemesini ve yorumlamasını sağlamaktır. Derste, söylem analizi, kullanımbilim ve söylem çözümlemesinin etkileşimleri, söylem ve metin türü tartışmaları, derlem temelli söylem çözümlemesi çalışmaları, söylem belirleyicileri, eleştirel söylem çözümlemesi yaklaşımı ve söylem çözümlemesi yöntemi, örnek çalışmalar üzerinden tartışılmaktadır.

 

Dersin dönem içi akışını gösteren dönem planı bu linkten indirilebilir. (13.09.2017)