Derlem dilbilim yöntemini ve araçlarını kullanarak bir dil derlemi oluşturmak, bunun üzerinde derlem işleme araçlarını kullanarak biçim, anlam ve kullanıma yönelik dilbilim çözümlemeleri ve yorumlamalar yapabilmek bu dersin amacıdır. Dersin içeriği derlem dilbilim alanının tanıtılması, derlem oluşturmada izlenecek aşamalar, derlem işleme yazılımları ve kullanılan araçlar, eşdizim listelerinin yorumlanması, bağımlı dizin satırlarının okunması ve dilsel örüntülerin saptanması, sözcükbilim, dilbilgisi, tür, söylem çözümlemesi, dil eğitimi gibi dile ilişkin diğer alanlarda derlem-temelli ve derlem-çıkışlı araştırma örneklerinin sunulmasından oluşur.